Welkom!

Welkom op de website van Skillz jongerenwerk in Haaksbergen!

Door de jaren heen is er veel veranderd in het jongerenwerk. Waar het jongerenwerk vroeger activiteiten organiseerden voor jongeren, doen we dat nu samen. Het is niet zo dat jongeren vragen en wij invullen. Is er behoefte aan ontmoeting of een bepaalde activiteit, dan gaan wij in gesprek met de groep en stellen wij de vraag: “Hoe zou je het vinden om je eigen ontmoeting en/of activiteit te organiseren?”.

Naast vragen over ontmoeting en vrijetijdsbesteding hebben jongeren ook geregeld hulpvragen. Skillz kan jongeren helpen met vragen op het gebied van werk, seks, drugs, eenzaamheid, huisvesting, verslaving, vrije tijd en school. Skillz jongerenwerk heeft een belangrijke signaalfunctie en wij kunnen in een vroeg stadium actie ondernemen op individueel en op groepsniveau (preventie).

Heb je een vraag of wil je meer weten? Neem dan hier contact op met één van de jongerenwerkers!

Plan van aanpak 2024

Go to Top