Buurtsportcoach

De buurtsportcoach zorgt ervoor dat meer mensen, jong en oud, in de buurt kunnen sporten en bewegen.

In Haaksbergen zijn meerdere buurtsportcoaches werkzaam met elk een eigen achtergrond en doelgroep. De buurtsportcoach is iemand die sport- en beweegaanbod organiseert in de buurt en verbinding maakt tussen sport/beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

De buurtsportcoach ‘meedoen’ is er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om aan het sporten/bewegen te komen én voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord (lichamelijk, verstandelijk, visueel, psychisch, etc.). Het kan ook zo zijn dat mensen onbekend zijn met het sport/beweegaanbod in Haaksbergen of andere drempels ervaren, zoals bijvoorbeeld financiën of langdurig thuiszitten.

Het doel is om iedereen zelfstandig in de samenleving te laten participeren middels sport- of een beweegactiviteit.

De buurtsportcoaches ‘meedoen’:

Organiseren regelmatig opstapactiviteiten waaraan mensen kunnen deelnemen om een bepaalde sport/beweegactiviteit uit te proberen voor een aantal weken tegen een gereduceerd tarief, en:

Kunnen individuele begeleiding bieden en ‘maatwerk’ leveren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Sara ten Breul | s.tenbreul@wijkracht.nl | 0651873786
Bart van der Burg | b.vanderburg@wijkracht.nl | 0614132505

Go to Top