Skillz op school

Jongerenwerk Skillz maakt in opdracht van de school de verbinding tussen jongeren, de wijk en school. De jongerenwerkers zijn aanwezig tijdens de pauzes. Wij zijn aanwezig zoals de jongeren ook gewend zijn hoe wij aanwezig zijn in de wijk. Wij zien wie er met wie omgaat, wat de sfeer is van bepaalde jongerengroepen, hoe leerlingen in hun vel zitten. Wij luisteren niet alleen naar leerlingen, maar ook naar leerkrachten, ouders, zorgcoƶrdinatoren, conciƫrges, zorgprofessionals en/of wijkbewoners. Wij krijgen een helder beeld wat er op school en in de wijk afspeelt. Wij hebben een belangrijke signaalfunctie en kunnen in een vroeg stadium actie ondernemen op individueel en op groepsniveau (preventie). Door onze inzet binnen de school kunnen we bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen en liever nog het voorkomen daarvan (preventie) door een positief schoolklimaat te ondersteunen.

Go to Top