Skillz op school

Jongerenwerk Skillz maakt in opdracht van de school de verbinding tussen jongeren, de wijk en school. De jongerenwerkers zijn aanwezig tijdens de pauzes en tussenuurtjes.

Wij zijn aanwezig zoals de jongeren ook gewend zijn hoe wij aanwezig zijn in de wijk. Wij zien wie er met wie omgaat, wat de sfeer is van bepaalde jongerengroepen, hoe leerlingen in hun vel zitten. Wij luisteren niet alleen naar leerlingen, maar ook naar leerkrachten, ouders, zorgcoördinatoren, conciërges, zorgprofessionals en/of wijkbewoners. Wij krijgen een helder beeld wat er op school en in de wijk afspeelt. Wij hebben een belangrijke signaalfunctie en kunnen in een vroeg stadium actie ondernemen op individueel en op groepsniveau (preventie). Door onze inzet binnen de school kunnen we bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen en liever nog het voorkomen daarvan (preventie) door een positief schoolklimaat te ondersteunen.

Op de locatie van Brakel zijn we iedere dinsdag.
Op de locatie Bouwmeester zijn we iedere woensdag en donderdag.
Op de locatie MAXX zijn we iedere maandag en dinsdag.
Op de locatie Parallelweg zijn we iedere maandag en donderdag.

De huiskamer locatie Bouwmeester

Skillz jongerenwerk heeft op de locatie Bouwmeester het Assink Lyceum een huiskamer geopend. Een gezellig en veilige plek in de school waar jongeren terecht kunnen als zij op zoek zijn naar een rustige plek om huiswerk te maken, vragen te stellen of om gewoon te chillen met andere leerlingen.

De huiskamer is een plek voor jongeren die op zoek zijn naar extra ondersteuning, rust en een plek waar ze in een veilige omgeving een (vertrouwelijk) gesprek kunnen voeren. De huiskamer is er voor jongeren die door bepaalde omstandigheden nog niet naar huis toe willen omdat zij een mantelzorger zijn of thuis lastig hun huiswerk kunnen maken.

De huiskamer op de Bouwmeester is te vinden in lokaal 106 en is bedoeld voor zowel onder- als bovenbouw leerlingen. De openingstijden:

  • Woensdag 9:30 – 13:30 uur
  • Donderdag 9:30 – 13:30 uur & 14:30 – 16:30 uur

Vragen? Neem dan contact op met:

Annelotte Kalshoven | a.kalshoven@wijkracht.nl | 0634362116
Sara ten Breul | s.tenbreul@wijkracht.nl | 0651873786
Bart van der Burg | b.vanderburg@wijkracht.nl | 0614132505

Go to Top