In de wijk en op straat!

Ambulant Jongerenwerk
De kern van het ambulant jongerenwerk is signalering, informatie en advies, activering en doorleiding. De ambulant jongerenwerkers van Skillz zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving. Dat kunnen uiteenlopende locaties zijn. Denk bijvoorbeeld aan de straat, in winkelcentra, op pleintjes, in en rond school, in cafe’s etc. Door contact te maken op plekken waar jongeren zijn, kunnen de jongerenwerkers van binnenuit de leefomgeving en -wereld ervaren.

Vertrouwensrelatie
De jongerenwerkers bouwen een vertrouwensrelatie met de jongeren op. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een vrije dialoog. Dit maakt het de jongerenwerker mogelijk te begrijpen wat de wensen, behoeftes en vragen van de jongeren zijn. De jongerenwerker gaat het gesprek aan met de jongeren over hun huidige levensstijl en verandermogelijkheden. Ze bieden perspectief.

Individuele en/of groepstrajecten
Jongeren kunnen in aanmerking komen voor individuele trajectbegeleiding ten behoeve van werk, zelfstandig wonen of opleiding. Wat betreft zinvolle vrije tijdbesteding voor groepen jongeren, worden er samen met de jongeren activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. 

Interventies
De ambulant jongerenwerkers voeren ook interventies uit. Wanneer het niet (goed) botert tussen groepen jongeren en de buurt schakelen gemeente of politie het jongerenwerk van Skillz in. Zij kunnen, waar nodig, op passende wijze de jongeren corrigerend aanspreken op negatief gedrag. De ambulant jongerenwerkers werken hierbij samen met de gemeenschap: familie, buren, winkeliers en diverse netwerkpartners. Het vertrekpunt hierbij is dat de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, wijk of gemeente voor iedere burger toeneemt.

Go to Top