Educatie en voorlichting

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin veel keuzes gemaakt moeten worden. Zij hebben actuele en juiste informatie nodig om deze keuzes te maken. In onze maatschappij is heel veel informatie voor handen en met name internet speelt hierin een grote rol.

Uit onderzoek blijkt echter dat jongeren niet altijd over juiste en actuele informatie beschikken en dit ook niet goed kunnen zoeken en vinden. Jongeren zijn dus niet informatiewijs. Dit wordt door veel ouders en jongeren zelf ontkent. Het jongerenwerk kan in de informatieverstrekking aan de jongeren een grote rol spelen. In Twente zijn meerdere gespecialiseerde instellingen actief die hierin hulp bieden. Hiermee zal uiteraard samenwerking worden gezocht. Goed is te melden dat voorlichting altijd zal gebeuren op basis van signalen die bekend zijn met betrekking tot de doelgroep.

Belangrijk is dat de voorlichting laagdrempelig is en aansluit bij de doelgroep. Dit betekent dat voorlichting plaats kan vinden op straat, ontmoetingsplekken of op school.

Go to Top