Missie & visie

Visie:

  • Haaksbergen leefbaar maken voor jongeren en door jongeren ​
  • Een veilige plek creëren voor jongeren en door jongeren
  • Dat alle jongeren zich kunnen ontplooien
  • Dat alle jongeren zich gehoord en gezien voelen in Haaksbergen

Missie:

Skillz jongerenwerk biedt in de gemeente Haaksbergen laagdrempelige ondersteuning aan jongeren en hun ontwikkeling.

Subdoelen

  • We werken vindplekgericht​
  • We werken vraaggericht
  • Wij leveren maatwerk zowel individueel als op collectief vlak
  • Preventieve aanpak voor specifieke doelgroep
Go to Top